Pomorski Doradztwo Podatkowe

Rozliczenie członka zarządu na zasadach liniowych

Aktualności

Członek zarządu pełniący swoją funkcję na podstawie powołania może równocześnie doradzać spółce w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i opodatkować tę część przychodów podatkiem liniowym. Najnowsza interpretacja podatkowa z dnia 1 czerwca 2020 r. nr 0112-KDWL.4011.5.2020.1.DK potwierdza taką możliwość.

Z zapytaniem o interpretację indywidualną prawa podatkowego zwrócił się wiceprezes spółki z o.o. pełniąc swoją funkcję na podstawie uchwały o powołaniu. Dodatkowo wskazał, że ze spółką łączy go także stosunek pracy, jednak zamierza zrezygnować z umowy o pracę i założyć własną działalność gospodarczą i świadczyć usługi doradcze na rzecz spółki. Ze spółką planuje podpisać umowę i doradzać jej w sprzedaży, działalności marketingowej i promocyjno-reklamowej – czyli zakresach nie pokrywających się z obowiązkami jakie na nim ciążą z tytułu zasiadania w zarządzie. Wątpliwości jednak powstały przy pytaniu – jak rozliczyć wynagrodzenie otrzymane od spółki z tytułu świadczonych usług doradztwa w ramach działalności gospodarczej.

DKIS potwierdził stanowisko wiceprezesa, że wynagrodzenie to może być kwalifikowane jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej i w rezultacie uzyskane dochody z usług doradczych mogą być opodatkowane 19% liniowym podatkiem dochodowym.

Argumentem było to, że umowa o świadczenie usług doradczych nie będzie obejmować żadnych czynności zarządzania spółką lub dokonywania innych podobnych czynności na rzecz tej firmy. Dodatkowo wynagrodzenie z tytułu wykonywania umowy będzie odrębne, niż to otrzymywane z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu spółki. Ponadto należy spełnić wszystkie kryteria prowadzenia działalności gospodarczej.

Oznacza to m.in.:

  1. możliwość świadczenia usług w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej także na rzecz innych podmiotów,
  2. ponoszenie odpowiedzialności wobec spółki oraz osób trzecich za rezultat czynności wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług doradczych,
  3. nie wykonywanie zawartej umowy pod kierownictwem,
  4. prowadzenie działalności wiąże się z ryzykiem gospodarczym.

Są to kryteria, które umożliwią członkom zarządu rozliczać swoje dochody z firmy podatkiem liniowym PIT, przy jednoczesnym pełnieniu funkcji zarządczej. Jednakże kluczowym elementem będą tutaj postanowienia umowy pomiędzy spółką a takim wiceprezesem oraz zakres obowiązków wynikający
z tytułu powołania. Każdorazowo zatem należy drobiazgowo weryfikować wszystkie te elementy, gdyż nieprawidłowe ułożenie relacji biznesowych w tym obszarze może skutkować przypisaniem wszystkich dochodów do tytułu powołania i opodatkowanie ich według skali podatkowej.

Artykuł przygotował Michał Pomorski.

Zegarek w kosztach uzyskania przychodu działalności kancelarii

Członek zarządu pełniący swoją funkcję na podstawie powołania może równocześnie doradzać spółce w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i opodatkować tę część przychodów podatkiem liniowym. Najnowsza interpretacja podatkowa z dnia 1 czerwca 2020 r. nr 0112-KDWL.4011.5.2020.1.DK potwierdza taką możliwość.

Czytaj dalej »

Możliwość finansowania projektów przez spółki

Członek zarządu pełniący swoją funkcję na podstawie powołania może równocześnie doradzać spółce w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i opodatkować tę część przychodów podatkiem liniowym. Najnowsza interpretacja podatkowa z dnia 1 czerwca 2020 r. nr 0112-KDWL.4011.5.2020.1.DK potwierdza taką możliwość.

Czytaj dalej »

Od 2024 roku mikrorachunek podatkowy ulega rozszerzeniu.

Członek zarządu pełniący swoją funkcję na podstawie powołania może równocześnie doradzać spółce w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i opodatkować tę część przychodów podatkiem liniowym. Najnowsza interpretacja podatkowa z dnia 1 czerwca 2020 r. nr 0112-KDWL.4011.5.2020.1.DK potwierdza taką możliwość.

Czytaj dalej »
Shopping Cart
Scroll to Top

Zapraszamy do kontaktu

Podatki i audyt

Oferujemy kompleksową obsługę Klienta we wszelkich sprawach podatkowych, m.in. w zakresie zarządzania ryzykiem podatkowym, opodatkowania spadków i darowizn czy ograniczenia odpowiedzialności członków zarządu spółki.

Klienta w każdym stadium czy to czynności sprawdzających, kontroli, postępowania podatkowe czy reprezentacji przez WSA i NSA.

Oferujemy uczestniczenie we wszelkich czynnościach procesowych, a także sporządzaniue wszelkiego rodzaju wyjaśnień, zastrzeżeń czy też skarg na decyzje izb skarbowych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz reprezentacja przed tymi organami.

Nasi prawnicy i współpracownicy oferują przeprowadzenie kompleksowego audytu danego podmiotu w celu ustalenia i wyeliminowania nieprawidłowości, a także znalezienia optymalnego podatkowo rozwiązania do prowadzenia biznesu.

Oferujemy również tzw. audyt śledczy, który zmierza wprost do wykrycia nieprawidłowości i wskazania wielkości strat dla przedsiębiorstwa oraz miejsca przemieszczenia się majątku i możliwości jego odzyskania. Nasz zespół przeprowadza także kompleksowe analizy prawno-podatkowe struktur transakcji typu share deal oraz asset deal.

Pomagamy też w uzyskaniu interpretacji podatkowych, przygotowujemy dokumentacje cen transferowych, prowadzimy restrukturyzacje podatkowe, sporządzamy opinie i na bieżąco wspieramy podatników w wypełnianiu ich zobowiązań podatkowych.

RODO

Nasi prawnicy oferują kompleksową obsługę w zakresie ochrony danych osobowych. Odpowiednie przygotowywanie merytoryczne pozwala nam na sporządzanie i opiniowanie umów powierzania przetwarzania danych osobowych i wymaganych przez prawo dokumentów wewnętrznych. 

Zajmujemy się wdrażaniem polityk bezpieczeństwa i prywatności, przeprowadzamy szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych, a także pełnimy funkcję inspektorów ochrony danych osobowych w podmiotach prawa prywatnego i publicznego.
Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych na ich każdym etapie.

Pracami Kancelarii w obrębie tej praktyki kieruje adw. Piotr Pawełski.

Skip to content