Pomorski Doradztwo Podatkowe

Nowe regulacje dotyczące płatności podatkowych w Polsce

Aktualności

W 2024 roku planowane były nowe regulacje dotyczące płatności gotówkowych w Polsce, jako część programu Polski Ład.

Obejmowały one zmiany w limitach płatności gotówkowych dla przedsiębiorców, lecz sejm zmienił plany.

Zniesienie Ograniczeń Płatności Gotówkowych

Początkowo zakładano, że przedsiębiorcy będą mogli dokonywać płatności gotówką innym przedsiębiorcom tylko do kwoty 8000 zł.

Jednak Sejm wycofał się z tych planów w czerwcu 2023 roku. W związku z tym, obowiązujący limit dla płatności gotówkowych między przedsiębiorcami pozostaje na poziomie 15000 zł brutto. Jeśli wartość transakcji przekroczy tę kwotę, płatność musi być zrealizowana przy użyciu rachunku płatniczego.

Brak Limitów dla Transakcji Prywatnych

W ramach Polskiego Ładu planowano również wprowadzenie obowiązku płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego dla transakcji o wartości przekraczającej 20000 zł między osobami prywatnymi.

Jednak również ten zapis został wycofany przez Sejm, co oznacza, że w transakcjach prywatnych nie ma żadnych ograniczeń co do wysokości płatności gotówką​​.

Artykuł przygotował zespół kancelarii Pomorski

Utworzenie Fundacji rodzinnej, wniesienie akcji i ich sprzedaż nie jest działaniem sztucznym, podejmowanym w celu uniknięcia opodatkowania.

Członek zarządu pełniący swoją funkcję na podstawie powołania może równocześnie doradzać spółce w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i opodatkować tę część przychodów podatkiem liniowym. Najnowsza interpretacja podatkowa z dnia 1 czerwca 2020 r. nr 0112-KDWL.4011.5.2020.1.DK potwierdza taką możliwość.

Czytaj dalej »
Shopping Cart
Scroll to Top

Zapraszamy do kontaktu

Podatki i audyt

Oferujemy kompleksową obsługę Klienta we wszelkich sprawach podatkowych, m.in. w zakresie zarządzania ryzykiem podatkowym, opodatkowania spadków i darowizn czy ograniczenia odpowiedzialności członków zarządu spółki.

Klienta w każdym stadium czy to czynności sprawdzających, kontroli, postępowania podatkowe czy reprezentacji przez WSA i NSA.

Oferujemy uczestniczenie we wszelkich czynnościach procesowych, a także sporządzaniue wszelkiego rodzaju wyjaśnień, zastrzeżeń czy też skarg na decyzje izb skarbowych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz reprezentacja przed tymi organami.

Nasi prawnicy i współpracownicy oferują przeprowadzenie kompleksowego audytu danego podmiotu w celu ustalenia i wyeliminowania nieprawidłowości, a także znalezienia optymalnego podatkowo rozwiązania do prowadzenia biznesu.

Oferujemy również tzw. audyt śledczy, który zmierza wprost do wykrycia nieprawidłowości i wskazania wielkości strat dla przedsiębiorstwa oraz miejsca przemieszczenia się majątku i możliwości jego odzyskania. Nasz zespół przeprowadza także kompleksowe analizy prawno-podatkowe struktur transakcji typu share deal oraz asset deal.

Pomagamy też w uzyskaniu interpretacji podatkowych, przygotowujemy dokumentacje cen transferowych, prowadzimy restrukturyzacje podatkowe, sporządzamy opinie i na bieżąco wspieramy podatników w wypełnianiu ich zobowiązań podatkowych.

RODO

Nasi prawnicy oferują kompleksową obsługę w zakresie ochrony danych osobowych. Odpowiednie przygotowywanie merytoryczne pozwala nam na sporządzanie i opiniowanie umów powierzania przetwarzania danych osobowych i wymaganych przez prawo dokumentów wewnętrznych. 

Zajmujemy się wdrażaniem polityk bezpieczeństwa i prywatności, przeprowadzamy szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych, a także pełnimy funkcję inspektorów ochrony danych osobowych w podmiotach prawa prywatnego i publicznego.
Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych na ich każdym etapie.

Pracami Kancelarii w obrębie tej praktyki kieruje adw. Piotr Pawełski.

Skip to content