Pomorski Doradztwo Podatkowe

Poznaj nasz zespół

Michał Pomorski

Partner, Adwokat

Specjalizuje się w prawie podatkowym z uwzględnieniem prawa handlowego. Doradza Klientom w szczególności w zakresie podatku CIT i VAT.  Zajmuje się obsługą transakcyjną Klientów, audytowaniem spółek oraz przygotowywaniem strategii i struktur podatkowych z szczególnym uwzględnieniem branży nieruchomości. Posiada również doświadczenie w zakresie restrukturyzacji działalności spółek kapitałowych, prowadzi negocjacje i reprezentuje Klientów w sądach administracyjnych i powszechnych. Członek polskiej delegacji do Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE w zakresie TAX z powołania Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej oraz osoba kontaktowa przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Alicja Pomorska

Członek zarządu Pomorski
Księgowość Sp. z o.o.

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych rozliczających się w formie księgi przychodów i rozchodów. Zarządza bieżącymi pracami oraz funkcjonowaniem wewnętrznym spółek z grupy POMORSKI.

Justyna Żbikowska

Kierownik Działu Audytu
i Postępowań Podatkowych

Kieruje pracami zespołu zajmującego się przeprowadzaniem audytów oraz bieżącym nadzorowaniem poprawności dokonywanych rozliczeń podatkowych. Posiada również doświadczenie w zakresie rozliczeń ZUS oraz ponad 10-letnie doświadczenie w obsłudze podatkowej przedsiębiorców.

Piotr Pawełski

Adwokat

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Doradza klientom z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, sprawuje funkcję administratora hipotek oraz pomaga w oddłużaniu nieruchomości. Posiada doświadczenie w reprezentowaniu przedsiębiorców w skomplikowanych sporach cywilnych i gospodarczych prowadzonych przed sądami powszechnymi.

Łukasz Pluta

Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Doradza klientom w szczególności w zakresie prawa spółek, konstrukcji umów oraz transakcji M&A.

Jakub Witczak

ADWOKAT

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończył aplikację w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Zajmuje się reprezentacją interesów klienta prywatnego oraz klienta biznesowego w szeroko rozumianych postępowaniach sądowych. Doradza w szczególności w zakresie robót budowlanych, pomaga w negocjacjach kontraktowych. Kieruje filią kancelarii w Międzyrzecu Podlaskim.

Paweł Stępień

Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się prawem gospodarczym w sferze publicznej i prywatnej. Aktualnie współpracuje z Kancelarią w zakresie prawa upadłościowego, w sprawach upadłości przedsiębiorców, spółek prawa handlowego oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Opracowuje również plany restrukturyzacji dla spółek kapitałowych. 

Grażyna Palczewska

Doradca podatkowy

20 letnie doświadczenie w kontroli dużych podatników,  uprawnienia doradcy podatkowego 10834, kwalifikacje zawodowe w obrębie przeglądów podatkowych i rozliczeń księgowych, studia podyplomowe WSAP doradztwo podatkowe i administracja finansowa. W kancelarii prowadzi kontrole i postępowania podatkowe oraz bieżące doradztwo podatkowe.

Radosław Musiał

Prawnik, ekspert na rynku nieruchomości

Prawnik i ekonomista o bogatej, wielowymiarowej karierze na rynku nieruchomości, której początki sięgają 2005 roku. Zaczynając swoją przygodę jako pośrednik i zarządca nieruchomości, przez lata zdobywał cenne doświadczenie i wiedzę. Radosław jest nie tylko czynnie działającym deweloperem, ale również fliperem i rozważnym inwestorem. Jest autorem licznych publikacji branżowych, które cieszą się uznaniem wśród specjalistów rynku nieruchomości. Radosław jest również cenionym szkoleniowcem, który przekazuje praktyczne umiejętności przyszłym pośrednikom i deweloperom.

Dr hab. Przemysław Polański

prof. ALK, Of counsel

Dr hab. nauk prawnych, prof. nadzw. Akademii Leona Koźmińskiego. Z wykształcenia prawnik oraz informatyk. Jest jednym z czołowych ekspertów w Polsce w zakresie europejskiego i międzynarodowego prawa nowych technologii. Posiada także bogate doświadczenie jako projektant złożonych systemów informatycznych (główny architekt systemu informacji prawnej Legalis od 2007 r.) oraz programista (autor aplikacji dla sektora B2B). Jest znawcą zwyczajów panujących w branży IT, opublikował książkę na ten temat: Customary law of the Internet, wydaną przez prestiżowy T.M.C Asser Press w 2007 r. Autor ponad 100 publikacji naukowych z obszaru prawa IT.

Wojciech Kotowski​

Biegły, Ekspert ds. prawnych aspektów ruchu drogowego

Ekspert ds. prawnych aspektów wypadków drogowych. Absolwent Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł magistra Administracji Bezpieczeństwa Publicznego. Od 1978 r. zawodowo związany z organami prokuratury, pełni funkcję sekretarza redakcji miesięcznika „Prokuratura i Prawo”, wydawanego przez Prokuraturę Krajową. Jest redaktorem naczelnym „Consilium Iuridicum, organu naukowego Krajowej Rady Sądownictwa, a także czasopisma „Przedsiębiorstwo i Prawo”, wydawanego przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości w Inowrocławiu. Członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. Wojciech Kotowski opracowuje opinie prawne, kontropinie oraz analizy w zakresie prawnych i kryminalistycznych problemów ruchu drogowego. Jego dorobek naukowy sięga liczby ponad 1600 publikacji, w tym 133 to publikacje książkowe. Wystarczy wspomnieć o najważniejszych: Wielka Encyklopedia Prawa. Tom VI. Prawo Konstytucyjne, Warszawa 2016 (redaktor tekstu) i Tom XXI. Prawo Karne Procesowe, Warszawa 2020 (współautor i redaktor tekstu), Current Problems of the Penal Law and Criminology, Warszawa 2023 (Issue Editor), Prawo karne procesowe dla sędziów, prokuratorów, obrońców i pełnomocników, Warszawa 2023 (współautor), Zachowania przestępcze on-line, Warszawa 2023 [redaktor naukowy]. W 2023 r. został uhonorowany Księgą Jubileuszową PER ASPERA AD ASTRA.

Marta Zalewska

Konsultant podatkowy, aplikant adwokacki

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Zajmuje się bieżącą obsługą klientów kancelarii w zakresie prawa gospodarczego i podatkowego. Prowadzi kontrole i postępowania podatkowe głównie w obszarze VAT i CIT oraz  bierze udział w przeglądach  podatkowych oraz windykacji należności.

Michał Nowacki

Konsultant ds. Podatkowych
i korporacyjnych

W swojej pracy zajmuje się bieżącym doradztwem podatkowym na rzecz Klientów Grupy POMORSKI oraz uczestniczy w procesach przekształceń podmiotów gospodarczych. Współtworzy plany przekształceń spółek i nadzoruje proces ich wdrażania. Opracowuje biznesplany na potrzeby restrukturyzacji oraz pozyskiwania finansowania projektów biznesowych. Tworzy dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych oraz nadzoruje poprawność funkcjonowania procedur wewnętrznych. Wspiera również pozostałych współpracowników w bieżącej realizacji zadań z zakresu prawa spółek.  

Adam Dębowski

Aplikant Adwokacki

Studia prawnicze ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim. Aplikant adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Prowadził zajęcia dla studentów na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. W obszarze jego zainteresowań znajdują się sprawy z zakresu postępowań sądowych, w szczególności przeciwko instytucjom finansowym, w tym sprawy związane z kredytami frankowymi.

Zespół ds. rozliczeń Ksiąg Handlowych

Zespół ds. rozliczeń KPIR

Zespół ds. obsługi kadrowej i ZUS

To miejsce jest dla Ciebie

Zapraszamy do aplikowania.

Shopping Cart
Scroll to Top

Zapraszamy do kontaktu

Podatki i audyt

Oferujemy kompleksową obsługę Klienta we wszelkich sprawach podatkowych, m.in. w zakresie zarządzania ryzykiem podatkowym, opodatkowania spadków i darowizn czy ograniczenia odpowiedzialności członków zarządu spółki.

Klienta w każdym stadium czy to czynności sprawdzających, kontroli, postępowania podatkowe czy reprezentacji przez WSA i NSA.

Oferujemy uczestniczenie we wszelkich czynnościach procesowych, a także sporządzaniue wszelkiego rodzaju wyjaśnień, zastrzeżeń czy też skarg na decyzje izb skarbowych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz reprezentacja przed tymi organami.

Nasi prawnicy i współpracownicy oferują przeprowadzenie kompleksowego audytu danego podmiotu w celu ustalenia i wyeliminowania nieprawidłowości, a także znalezienia optymalnego podatkowo rozwiązania do prowadzenia biznesu.

Oferujemy również tzw. audyt śledczy, który zmierza wprost do wykrycia nieprawidłowości i wskazania wielkości strat dla przedsiębiorstwa oraz miejsca przemieszczenia się majątku i możliwości jego odzyskania. Nasz zespół przeprowadza także kompleksowe analizy prawno-podatkowe struktur transakcji typu share deal oraz asset deal.

Pomagamy też w uzyskaniu interpretacji podatkowych, przygotowujemy dokumentacje cen transferowych, prowadzimy restrukturyzacje podatkowe, sporządzamy opinie i na bieżąco wspieramy podatników w wypełnianiu ich zobowiązań podatkowych.

RODO

Nasi prawnicy oferują kompleksową obsługę w zakresie ochrony danych osobowych. Odpowiednie przygotowywanie merytoryczne pozwala nam na sporządzanie i opiniowanie umów powierzania przetwarzania danych osobowych i wymaganych przez prawo dokumentów wewnętrznych. 

Zajmujemy się wdrażaniem polityk bezpieczeństwa i prywatności, przeprowadzamy szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych, a także pełnimy funkcję inspektorów ochrony danych osobowych w podmiotach prawa prywatnego i publicznego.
Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych na ich każdym etapie.

Pracami Kancelarii w obrębie tej praktyki kieruje adw. Piotr Pawełski.

Skip to content