Pomorski Doradztwo Podatkowe

Koszty z tytułu użytkowania biura do zajmowanej na działalność powierzchni Nieruchomości.

Aktualności

W ramach interpretacji podatkowej – Wnioskodawca – prowadził kancelarię adwokacką w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Na wnioskodawcy spoczywał nieograniczony obowiązek podatkowy w rozumieniu art.3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a rozliczał się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Wnioskodawca wynajmował biuro w ramach wspólnoty biurowej profesjonalnych pełnomocników, w celu obsługi korespondencji oraz klientów. Ponadto, Wnioskodawca kupił segment w domu szeregowym, który nabył za środki z kredytu hipotetycznego – postanowił, że jedno z pomieszczeń (biuro) będzie przeznaczone na cele prowadzenia działalności gospodarczej w formule tzw. home office. Natomiast garaż będzie wykorzystywał do przechowywania samochodu służbowego wykorzystywanego na cele prowadzonej działalności. 

Wnioskodawca na chwilę obecną nie rozlicza odsetek z kredytu jako kosztu uzyskania przychodu, zamierza jednak wkrótce uznawać te wydatki w proporcji wynikającej ze stosunku powierzchni użytkowanej na cele prowadzonej działalności do całkowitej powierzchni użytkowej nieruchomości. Ponadto, Wnioskodawca zamierza wliczać w koszty uzyskania przychodu koszty użytkowania biura (prąd, gaz, podatek od nieruchomości, abonament za Internet) w proporcji wskazanej powyżej. 

Zauważyć należy, że zgodnie z Ustawą o PIT – aby wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodów powinien spełniać łącznie następujące warunki:

– pozostawać w związku przyczynowo – skutkowym z przychodami lub źródłem przychodów i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, 

– nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 

– być właściwie udokumentowany.

Co oznacza, że można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu wydatki na odsetki, pod warunkiem, że rata zostanie zapłaconaNie uważa się za koszty uzyskania przychodów: wydatków na spłatę pożyczek, jak również naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań. Dopiero zapłacenie odsetek od kredytu daje możliwość zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów, o ile odsetki nie zwiększają kosztów inwestycji.  

Reasumując, koszty z tytułu użytkowania biura proporcjonalnie do zajmowanej na działalność powierzchni Nieruchomości, będą stanowić koszty uzyskania przychodów w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Ponadto, zgodnie z interpretacją – zapłacone przez Wnioskodawcę odsetki od kredytu hipotecznego, proporcjonalnie do zajmowanej na działalność powierzchni Nieruchomości, będą stanowić koszty uzyskania przychodów w ramach prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej. 

Sygnatura 0112-KDIL2-2.4011.41.2024.1.KP

Artykuł przygotował Michał Pomorski.

Utworzenie Fundacji rodzinnej, wniesienie akcji i ich sprzedaż nie jest działaniem sztucznym, podejmowanym w celu uniknięcia opodatkowania.

Członek zarządu pełniący swoją funkcję na podstawie powołania może równocześnie doradzać spółce w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i opodatkować tę część przychodów podatkiem liniowym. Najnowsza interpretacja podatkowa z dnia 1 czerwca 2020 r. nr 0112-KDWL.4011.5.2020.1.DK potwierdza taką możliwość.

Czytaj dalej »

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2024 r. C-537/22 dotyczący interpretacji dyrektywy VAT w kontekście prawa do odliczenia VAT związanego z nabyciem towarów i usług.

Członek zarządu pełniący swoją funkcję na podstawie powołania może równocześnie doradzać spółce w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i opodatkować tę część przychodów podatkiem liniowym. Najnowsza interpretacja podatkowa z dnia 1 czerwca 2020 r. nr 0112-KDWL.4011.5.2020.1.DK potwierdza taką możliwość.

Czytaj dalej »
Shopping Cart
Scroll to Top

Zapraszamy do kontaktu

Podatki i audyt

Oferujemy kompleksową obsługę Klienta we wszelkich sprawach podatkowych, m.in. w zakresie zarządzania ryzykiem podatkowym, opodatkowania spadków i darowizn czy ograniczenia odpowiedzialności członków zarządu spółki.

Klienta w każdym stadium czy to czynności sprawdzających, kontroli, postępowania podatkowe czy reprezentacji przez WSA i NSA.

Oferujemy uczestniczenie we wszelkich czynnościach procesowych, a także sporządzaniue wszelkiego rodzaju wyjaśnień, zastrzeżeń czy też skarg na decyzje izb skarbowych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz reprezentacja przed tymi organami.

Nasi prawnicy i współpracownicy oferują przeprowadzenie kompleksowego audytu danego podmiotu w celu ustalenia i wyeliminowania nieprawidłowości, a także znalezienia optymalnego podatkowo rozwiązania do prowadzenia biznesu.

Oferujemy również tzw. audyt śledczy, który zmierza wprost do wykrycia nieprawidłowości i wskazania wielkości strat dla przedsiębiorstwa oraz miejsca przemieszczenia się majątku i możliwości jego odzyskania. Nasz zespół przeprowadza także kompleksowe analizy prawno-podatkowe struktur transakcji typu share deal oraz asset deal.

Pomagamy też w uzyskaniu interpretacji podatkowych, przygotowujemy dokumentacje cen transferowych, prowadzimy restrukturyzacje podatkowe, sporządzamy opinie i na bieżąco wspieramy podatników w wypełnianiu ich zobowiązań podatkowych.

RODO

Nasi prawnicy oferują kompleksową obsługę w zakresie ochrony danych osobowych. Odpowiednie przygotowywanie merytoryczne pozwala nam na sporządzanie i opiniowanie umów powierzania przetwarzania danych osobowych i wymaganych przez prawo dokumentów wewnętrznych. 

Zajmujemy się wdrażaniem polityk bezpieczeństwa i prywatności, przeprowadzamy szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych, a także pełnimy funkcję inspektorów ochrony danych osobowych w podmiotach prawa prywatnego i publicznego.
Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych na ich każdym etapie.

Pracami Kancelarii w obrębie tej praktyki kieruje adw. Piotr Pawełski.

Skip to content