Pomorski Doradztwo Podatkowe

Prawo, podatki, finanse
dla Ciebie i Twojej firmy

Prawo

Bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych, reprezentacja Klientów przed sądami. Pomagamy dostosować biznes do zmieniających się przepisów prawa, chroniąc interesy Klientów na każdym etapie.

Podatki

Kompleksowe rozwiązania podatkowe dla biznesu. Tworzymy przyjazne środowisko dla rozwoju każdej firmy, zapewniając jednocześnie najwyższe standardy bezpieczeństwa podatkowego.

Finanse

Wieloletnie doświadczenie praktyczne, wszechstronna wiedza oraz szeroki zespół działu finansowego. Bezpieczeństwo rozliczeń finansowych podstawą biznesu.

Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy, telefonicznie lub drogą mailową

sekretariat@pomorski.pl

Zapraszamy na nasze media społecznościowe

Aktualności

Tarcza dla branży turystycznej

Aktualnie w Sejmie RP prowadzone są prace nad nowelizacją przepisów ustawy o COVID. Według nowych uregulowań pomoc ma otrzymać szeroko rozumiana branża turystyczna. Trzeba będzie się jednak wykazać 80% spadkiem obrotów względem roku poprzedniego. Warto zaznaczyć, że jest to na typ etapie jeszcze projekt i nie wiadomo w jakim ostateczne kształcie ustawa zostanie uchwalona.

Utworzenie Fundacji rodzinnej, wniesienie akcji i ich sprzedaż nie jest działaniem sztucznym, podejmowanym w celu uniknięcia opodatkowania.

Członek zarządu pełniący swoją funkcję na podstawie powołania może równocześnie doradzać spółce w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i opodatkować tę część przychodów podatkiem liniowym. Najnowsza interpretacja podatkowa z dnia 1 czerwca 2020 r. nr 0112-KDWL.4011.5.2020.1.DK potwierdza taką możliwość.

Czytaj dalej »

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2024 r. C-537/22 dotyczący interpretacji dyrektywy VAT w kontekście prawa do odliczenia VAT związanego z nabyciem towarów i usług.

Członek zarządu pełniący swoją funkcję na podstawie powołania może równocześnie doradzać spółce w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i opodatkować tę część przychodów podatkiem liniowym. Najnowsza interpretacja podatkowa z dnia 1 czerwca 2020 r. nr 0112-KDWL.4011.5.2020.1.DK potwierdza taką możliwość.

Czytaj dalej »
Shopping Cart
Scroll to Top

Podatki i audyt

Oferujemy kompleksową obsługę Klienta we wszelkich sprawach podatkowych, m.in. w zakresie zarządzania ryzykiem podatkowym, opodatkowania spadków i darowizn czy ograniczenia odpowiedzialności członków zarządu spółki.

Klienta w każdym stadium czy to czynności sprawdzających, kontroli, postępowania podatkowe czy reprezentacji przez WSA i NSA.

Oferujemy uczestniczenie we wszelkich czynnościach procesowych, a także sporządzaniue wszelkiego rodzaju wyjaśnień, zastrzeżeń czy też skarg na decyzje izb skarbowych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz reprezentacja przed tymi organami.

Nasi prawnicy i współpracownicy oferują przeprowadzenie kompleksowego audytu danego podmiotu w celu ustalenia i wyeliminowania nieprawidłowości, a także znalezienia optymalnego podatkowo rozwiązania do prowadzenia biznesu.

Oferujemy również tzw. audyt śledczy, który zmierza wprost do wykrycia nieprawidłowości i wskazania wielkości strat dla przedsiębiorstwa oraz miejsca przemieszczenia się majątku i możliwości jego odzyskania. Nasz zespół przeprowadza także kompleksowe analizy prawno-podatkowe struktur transakcji typu share deal oraz asset deal.

Pomagamy też w uzyskaniu interpretacji podatkowych, przygotowujemy dokumentacje cen transferowych, prowadzimy restrukturyzacje podatkowe, sporządzamy opinie i na bieżąco wspieramy podatników w wypełnianiu ich zobowiązań podatkowych.

Spory sądowe i negocjacje

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie postępowań sądowych. Specjalizujemy się w postępowaniach gospodarczych, jednakże reprezentujemy Klientów również w zakresie postępowań dotyczących m.in. prawa pracy, prawa spadkowego, prawa rzeczowego czy prawa rodzinnego.

W przypadku chęci ugodowego zakończenia sporu świadczymy usługi w zakresie negocjacji i mediacji, które są alternatywą metodą rozwiązywania konfliktu.

Jednocześnie zajmujemy się prowadzeniem spraw administracyjnych, np. w zakresie prawa budowlanego, a także reprezentacją Klienta przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi czy Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Pracami Kancelarii w obrębie tej praktyki kieruje adw. Piotr Pawełski.

Zespół/Kontakt: adw. Michał Pomorski,  r. pr. Jakub Witczak, adw. Paweł Stępień.

Spółki, fuzje i przejęcia

Zajmujemy się zakładaniem i rejestrowaniem spółek handlowych oraz ich oddziałów czy przedstawicielstw, w tym uzyskiwaniem wymaganych prawem zezwoleń/koncesji do prowadzenia danej działalności, a także wyborem jej odpowiedniej formy prawnej i podatkowej, by jak najlepiej spełniała ona oczekiwania Klienta. 

Oferujemy również profesjonalne doradztwo w zakresie działalności spółek w postaci m.in. kompleksowej obsługi obrad zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń zarządów lub rad nadzorczych, opracowywanie uchwał i innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem podmiotu gospodarczego.

Wśród oferowanych przez nas czynności znajduje się także specjalistyczna pomoc przy transakcjach dotyczących sprzedaży, zakupu, wszelkich przekształceń (w tym dzielenia i łączenia) przedsiębiorstw (spółek). Doradzamy też w przedsięwzięciach związanych ze zorganizowanymi częściami przedsiębiorstw i innymi składnikami majątkowymi.

Pracami Kancelarii w obrębie tej praktyki kieruje adw. Łukasz Pluta i adw. Michał Pomorski.

Umowy

Oferujemy sporządzenie oraz opiniowanie umów, które funkcjonują w obrocie krajowym i zagranicznym. Doradzamy Klientowi wybór najlepszych rozwiązań kontraktowych, a także pomagamy w prowadzeniu negocjacji.

Szeroka praktyka na tym polu pozwala nam na osiągnięcie jak najkorzystniejszych postanowień umownych oraz minimalizowanie ryzyka kontraktowego.

Pracami Kancelarii w obrębie tej praktyki kieruje adw. Łukasz Pluta.

Zespół/Kontakt: adw. Michał Pomorski adw. Łukasz Pluta

Obsługa biznesu, sukcesja

Nasi prawnicy doradzają Klientom w wyborze najlepszej ścieżki prowadzenia biznesu – wskazują zalety i wady poszczególnych rozwiązań prawnych czy podatkowych, reprezentują przedsiębiorców w sporach z kontrahentami, a także z pracownikami. 

Bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych pozwala nam minimalizować ryzyko Klienta i pomóc mu zoptymalizować działania biznesowe tak, by jego działalność odpowiadała wymaganiom, jakie stawia im rynek.

Ponadto zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie sukcesji biznesu – czy to poprzez przeniesienie działalności/spółki na rzecz osoby bliskiej, czy poprzez zbycie na rzecz osoby trzeciej. Pomagamy znaleźć najlepsze rozwiązanie na prowadzenie biznesu po zmianach kadrowych lub organizacyjnych.

Pracami Kancelarii w obrębie tej praktyki kierują adw. Łukasz Plutaadw. Michał Pomorski.

Zespół/Kontakt: adw. Michał Pomorski, adw. Łukasz Pluta, r. pr. Jakub Witczak.

Nieruchomości, infrastruktura, budownictwo

Kompleksowo obsługujemy Klienta w zakresie zakupu i sprzedaży nieruchomości na użytek prywatny lub gospodarczy (również rolny). Nasi prawnicy przeprowadzają Klientów przez cały proces transakcyjny, w tym analizują stan prawny nieruchomości, negocjują warunki transakcji, a także pomagają uzyskać wymagane prawem pozwolenia, np. reprezentujemy Klienta przed KOWR. 

Swoje usługi świadczymy w znacznej mierze deweloperom działających na terytorium Polski, a także podmiotom zajmującym się flippingiem. Przedsiębiorcom działających na rynku nieruchomości oferujemy ponadto doradztwo w zakresie optymalnej struktury biznesu.

 Jednocześnie posiadamy bogatą praktykę w zakresie obsługi prawnej świadczonej wobec inwestorów (w tym oczywiście deweloperów), generalnych wykonawców czy podwykonawców, czyli podmiotów biorących udział w inwestycjach budowlano-infrastrukturalnych. Reprezentujemy Klientów w negocjacjach i sporach sądowych, które dotyczą m.in. roszczeń o zapłatę wynagrodzenia i jego podwyższenia, kar umownych, robót dodatkowych lub zamiennych czy rękojmi lub gwarancji.

Finanse, bankowość i kredyty

Zajmujemy się kompleksową obsługą podmiotów prawa prywatnego i publicznego w zakresie finansów. Oferujemy doradztwo w zakresie efektywności prowadzonej działalności gospodarczej oraz ocenę projektów nowych przedsięwzięć gospodarczych. 

Pomagamy wiedzą i doświadczeniem w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a także oceniamy efektywność finansowania inwestycji poprzez kredyt, leasing i inne formy pozyskiwania kapitału. Prowadzimy negocjacje z bankami w sprawie długoterminowego kredytowania przedsięwzięć inwestycyjnych, a także sporządzamy biznesplany i wnioski kredytowe.

Swoje usługi świadczymy również bankom, ze szczególnym uwzględnieniem banków spółdzielczych. W obrębie tej praktyki przygotowujemy szczegółowe analizy finansowe na rzecz tych instytucji, badamy portfele kredytowe oraz doradzamy we wszelkich operacjach bankowych.

Pracami Kancelarii w obrębie tej praktyki kieruje adw. Michał Pomorski.

Zespół/Kontakt: adw. Michał Pomorski, Justyna Żbikowska, Michał Nowacki, Adam Dębowski.

Księgowość i kadry

Oferujemy prowadzenie księgowości dla spółek prawa handlowego oraz jednoosobowych działalności gospodarczych. Oferta obejmuje prowadzenie m.in. prowadzenie ksiąg rachunkowych, opracowywanie zasad i polityki rachunkowości, sporządzanie deklaracji podatkowych i sprawozdań finansowych, prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT, a także reprezentowanie Klienta w kontaktach z urzędami skarbowymi.

Nasz zespół oferuje także kompleksową obsługę w sprawach kadrowych i ZUS. Zajmujemy się przygotowywaniem umów o pracę oraz innych dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, a także prowadzimy akta osobowe pracowników. Sporządzamy listy płac, deklaracje do ZUS i deklaracje PIT. Oferujemy doradztwo w zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników, a także reprezentujemy Klienta przed uprawnionymi organami, np. ZUS czy PIP.

Pracami Kancelarii w obrębie tej praktyki kieruje Justyna Żbikowska.

Zespół/Kontakt: Justyna Żbikowska, Alicja Pomorska.

Postępowanie karne i karno-skarbowe

Uważamy, że najskuteczniejsza obrona to taka, która rozpoczyna się jak najszybciej, dlatego nasi prawnicy aktywnie działają na rzecz Klienta już na wczesnym etapie postępowania przygotowawczego, a następnie także na etapie postępowania sądowego karnego i karnego skarbowego.

W zakresie prawa karnego zajmujemy się przede wszystkim reprezentowaniem Klienta w sprawach związanych z przestępstwami gospodarczymi oraz skarbowymi. Posiadamy szeroką praktykę w zakresie postępowań karnych dotyczących podatku VAT lub akcyzy, ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z uszczupleniami i nienależnym zwrotem należności publicznoprawnych.

W postępowaniach karnych działamy także na rzecz pokrzywdzonych, ze szczególnym uwzględnieniem osób, których dobra osobiste zostały naruszone.

Pracami Kancelarii w obrębie tej praktyki kieruje adw. Piotr Pawełski.

Zespół/Kontakt: adw. Piotr Pawełski, r. pr. Jakub Witczak, apl. adw. Marta Zalewska

Wypadki komunikacyjne

Szeroka praktyka pozwala na kompleksową obsługę Klienta, w tym analizę zdarzenia i przygotowywanie szczegółowej ekspertyzy eksperckiej, która stanowi istotny dokument w toku postępowania dowodowego.

Analityczne podejście do sprawy już na samym jej początku wielokrotnie ułatwia drogę do uzyskania odszkodowania za udział w zdarzeniu i poniesione w nim szkody.

Wśród swoich usług oferujemy także reprezentowanie Klienta w sprawach związanych z uzyskiwaniem odszkodowań dotyczących wypadków komunikacyjnych. Aktywnie działamy na rzecz Klientów poszkodowanych w wyniku krytycznych zdarzeń w ruchu lądowym.

Pracami Kancelarii w obrębie tej praktyki kieruje Wojciech Kotowski oraz adw. Piotr Pawełski.

RODO

Nasi prawnicy oferują kompleksową obsługę w zakresie ochrony danych osobowych. Odpowiednie przygotowywanie merytoryczne pozwala nam na sporządzanie i opiniowanie umów powierzania przetwarzania danych osobowych i wymaganych przez prawo dokumentów wewnętrznych. 

Zajmujemy się wdrażaniem polityk bezpieczeństwa i prywatności, przeprowadzamy szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych, a także pełnimy funkcję inspektorów ochrony danych osobowych w podmiotach prawa prywatnego i publicznego.
Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych na ich każdym etapie.

Pracami Kancelarii w obrębie tej praktyki kieruje adw. Piotr Pawełski.

Zapraszamy do kontaktu

RODO

Nasi prawnicy oferują kompleksową obsługę w zakresie ochrony danych osobowych. Odpowiednie przygotowywanie merytoryczne pozwala nam na sporządzanie i opiniowanie umów powierzania przetwarzania danych osobowych i wymaganych przez prawo dokumentów wewnętrznych. 

Zajmujemy się wdrażaniem polityk bezpieczeństwa i prywatności, przeprowadzamy szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych, a także pełnimy funkcję inspektorów ochrony danych osobowych w podmiotach prawa prywatnego i publicznego.
Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych na ich każdym etapie.

Pracami Kancelarii w obrębie tej praktyki kieruje adw. Piotr Pawełski.

Skip to content