Pomorski Doradztwo Podatkowe

Dostępność cyfrowa stron internetowych administracji publicznej

2500 

Szkolenie z dostępności stron internetowych z perspektywy prawnej i technicznej, w tym doświadczeń z prowadzonych badań oraz grożących sankcji w ustawie o dostępności i sposobów ich usunięcia.

Kategoria:

W związku z wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, istotnym zagadnieniem staje się przybliżenie obowiązków podmiotów publicznych, w tym szkół wynikających z przepisów, które weszły w życie we wrześniu 2020 r.

W ramach szkolenia przedstawione zostaną zagadnienia dostępności cyfrowej z perspektywy prawniczej, jak i informatycznej przez autorów komentarza do ustawy o dostępności cyfrowej.

Tematyka szkolenia obejmuje:

  1. zakres przedmiotowy zastosowania przepisów dyrektywy 2102/2016 i ustawy o dostępności cyfrowej
  2. zakres podmiotowy, w tym zastosowanie ustawy do fundacji
  3. obowiązki w związku ze stosowaniem przepisów ustawy
  4. podstawowe zasady WCAG z perspektywy technicznej
  5. podstawowe błędy w związku ze stosowaniem zasad WCAG
  6. jak sprawdzać i weryfikować błędy?
  7. sankcje za brak wdrożenia.

Szkolenie ma formę online i trwać będzie 4h. W tym czasie, przybliżone zostaną obowiązki oraz sposób ich wykonania przez podmioty publiczne a także przedstawione zostaną sankcje z tytułu ich niewykonania lub nienależytego wykonania.

Poza usługą szkoleniową możliwe jest także wykonanie audytu na życzenie jednostki. Wówczas, usługa będzie miała postać sprawdzenia dostępności serwisu (wstępny audyt) prowadzony przez osoby wyspecjalizowane w tym obszarze (w tym niewidome) oraz wymaganej dokumentacji przez prawników poparte uzyskanie certyfikatu dostępności.

Shopping Cart
Scroll to Top

Zapraszamy do kontaktu

Podatki i audyt

Oferujemy kompleksową obsługę Klienta we wszelkich sprawach podatkowych, m.in. w zakresie zarządzania ryzykiem podatkowym, opodatkowania spadków i darowizn czy ograniczenia odpowiedzialności członków zarządu spółki.

Klienta w każdym stadium czy to czynności sprawdzających, kontroli, postępowania podatkowe czy reprezentacji przez WSA i NSA.

Oferujemy uczestniczenie we wszelkich czynnościach procesowych, a także sporządzaniue wszelkiego rodzaju wyjaśnień, zastrzeżeń czy też skarg na decyzje izb skarbowych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz reprezentacja przed tymi organami.

Nasi prawnicy i współpracownicy oferują przeprowadzenie kompleksowego audytu danego podmiotu w celu ustalenia i wyeliminowania nieprawidłowości, a także znalezienia optymalnego podatkowo rozwiązania do prowadzenia biznesu.

Oferujemy również tzw. audyt śledczy, który zmierza wprost do wykrycia nieprawidłowości i wskazania wielkości strat dla przedsiębiorstwa oraz miejsca przemieszczenia się majątku i możliwości jego odzyskania. Nasz zespół przeprowadza także kompleksowe analizy prawno-podatkowe struktur transakcji typu share deal oraz asset deal.

Pomagamy też w uzyskaniu interpretacji podatkowych, przygotowujemy dokumentacje cen transferowych, prowadzimy restrukturyzacje podatkowe, sporządzamy opinie i na bieżąco wspieramy podatników w wypełnianiu ich zobowiązań podatkowych.

RODO

Nasi prawnicy oferują kompleksową obsługę w zakresie ochrony danych osobowych. Odpowiednie przygotowywanie merytoryczne pozwala nam na sporządzanie i opiniowanie umów powierzania przetwarzania danych osobowych i wymaganych przez prawo dokumentów wewnętrznych. 

Zajmujemy się wdrażaniem polityk bezpieczeństwa i prywatności, przeprowadzamy szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych, a także pełnimy funkcję inspektorów ochrony danych osobowych w podmiotach prawa prywatnego i publicznego.
Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych na ich każdym etapie.

Pracami Kancelarii w obrębie tej praktyki kieruje adw. Piotr Pawełski.

Skip to content