Pomorski Doradztwo Podatkowe

Podpis cyfrowy

1500 

Szkolenie online 3h dotyczące pracy z podpisem cyfrowym w formacie PADES i XADES oraz jego wariantach a także platformą ePUAP jako alternatywą do stosowania podpisu elektronicznego w Polsce. Omówione w praktyczny sposób zostaną także inne rodzaje podpisu elektronicznego funkcjonujące w praktyce w Polsce.

Kategoria:

Szkolenie online dotyczące podstaw pracy z podpisem cyfrowym. Szkolenie będzie prowadzone online przez MS Teams i obejmie następujące zagadnienia:

  1. Podpis cyfrowy a podpis odręczny na tablecie.
  2. Format PADES w podpisie cyfrowym. Jego zalety i wady.
  3. Format XADES w podpisie cyfrowym. Jego zalety i wady.
  4. Warianty podpisów PADES i XADES. Do czego służą?
  5. Wygasły certyfikat. Jak się zabezpieczyć?
  6. Czym jest ePUAP? Kiedy warto korzystać z tej platformy?
  7. Jak podpisywać dokumenty poprzez ePUAP?
  8. Jak dodać pełnomocnika poprzez ePUAP?
  9. Temat dodatkowy: Jak zabezpieczyć dokumenty przechowywane w kancelarii? Czy szyfrowanie jest skomplikowane? Jak szyfrować indywidualne pliki? A jak foldery? Jak szyfrować dokumenty Worda? A jak PDFy? Jak je odszyfrowywać? Co daje szyfrowanie? Jak zarządzać hasłami?
  10. Temat zaawansowany (dodatkowy): Czym są tzw. inteligentne kontrakty? Czym różnią się od umów zawieranych drogą elektroniczną? Co to jest haszowanie? W jaki sposób kontrakty elektroniczne są wykonywane w praktyce?
Shopping Cart
Scroll to Top

Zapraszamy do kontaktu

Podatki i audyt

Oferujemy kompleksową obsługę Klienta we wszelkich sprawach podatkowych, m.in. w zakresie zarządzania ryzykiem podatkowym, opodatkowania spadków i darowizn czy ograniczenia odpowiedzialności członków zarządu spółki.

Klienta w każdym stadium czy to czynności sprawdzających, kontroli, postępowania podatkowe czy reprezentacji przez WSA i NSA.

Oferujemy uczestniczenie we wszelkich czynnościach procesowych, a także sporządzaniue wszelkiego rodzaju wyjaśnień, zastrzeżeń czy też skarg na decyzje izb skarbowych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz reprezentacja przed tymi organami.

Nasi prawnicy i współpracownicy oferują przeprowadzenie kompleksowego audytu danego podmiotu w celu ustalenia i wyeliminowania nieprawidłowości, a także znalezienia optymalnego podatkowo rozwiązania do prowadzenia biznesu.

Oferujemy również tzw. audyt śledczy, który zmierza wprost do wykrycia nieprawidłowości i wskazania wielkości strat dla przedsiębiorstwa oraz miejsca przemieszczenia się majątku i możliwości jego odzyskania. Nasz zespół przeprowadza także kompleksowe analizy prawno-podatkowe struktur transakcji typu share deal oraz asset deal.

Pomagamy też w uzyskaniu interpretacji podatkowych, przygotowujemy dokumentacje cen transferowych, prowadzimy restrukturyzacje podatkowe, sporządzamy opinie i na bieżąco wspieramy podatników w wypełnianiu ich zobowiązań podatkowych.

RODO

Nasi prawnicy oferują kompleksową obsługę w zakresie ochrony danych osobowych. Odpowiednie przygotowywanie merytoryczne pozwala nam na sporządzanie i opiniowanie umów powierzania przetwarzania danych osobowych i wymaganych przez prawo dokumentów wewnętrznych. 

Zajmujemy się wdrażaniem polityk bezpieczeństwa i prywatności, przeprowadzamy szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych, a także pełnimy funkcję inspektorów ochrony danych osobowych w podmiotach prawa prywatnego i publicznego.
Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych na ich każdym etapie.

Pracami Kancelarii w obrębie tej praktyki kieruje adw. Piotr Pawełski.

Skip to content