Pomorski Doradztwo Podatkowe

Informatyka dla prawników. Programowanie

10000 

Kurs stanowi rozwinięcie Podstaw informatyki dla prawników. Uczestnicy poznają więcej języków programowania (Python, C#) oraz podstawy programowania serwera i baz danych, w tym także języka SQL.

Kategoria:

Informatyka dla prawników na poziomie średniozaawansowanym to 40h  praktycznych warsztatów (1h = 45 minut) z nauczania różnych języków programowania oraz tworzenia i odpytywania baz danych. W ramach tego kursu uczestnik pozna podstawy języków programowania po stronie klienta, jak i serwera (front-end i back-end), w tym podstawy korzystania z baz danych oraz ich tworzenia.

W ramach kursu przedstawione zostaną podstawy informatyki dla prawników, zorganizowane w trzy bloki:

Blok I. Języki programowania i ich wykorzystanie (10h)

 • Rodzaje języków programowania, ich zalety i wady:
  • Programowanie strukturalne, obiektowe i funkcyjne
  • Języki interpretowane i ich znaczenie
  • Języki kompilowane i ich znaczenie
 • Podstawy Pythona jako języka interpretowanego:
  • Popularność Pythona
  • Python jako domyślny język dla sztucznej inteligencji
  • Zmienne w Pythonie
  • Listy i zbiory.
  • Pętle
  • Instrukcje warunkowe
  • Funkcje
  • Objekty
  • Klasy
  • Obsługa błędów
  • Wbudowane biblioteki Python’a
  • Biblioteka scikit-learn i uczenie maszynowe
 • Podstawy C# jako języka kompilowanego:
  • Podstawowe typy i struktury danych
  • Casting typów danych
  • Praca z pętlami i instrukcjami warunkowymi
  • Obsługa błędów
  • Podstawy LINQ
  • Dziedziczenie w C#
  • Polimorfizm w C#
  • Praca z wbudowanymi klasami typu String

Blok II. Podstawy programowanie serwera (10h)

 • Podstawy technologii serwerowych:
  • Środowisko PHP
  • Środowisko Node.js
  • Środowisko .NET Core
 • Obsługa żądań przeglądarek:
  • Rodzaje żądań (typu GET, POST, PUT)
  • Tworzenie prostego API
  • Praca z formatem JSON
  • Bezpieczeństwo aplikacji serwerowych

Blok III. Podstawy pracy z bazami danych (10h)

 • Rodzaje baz danych
  • bazy relacyjne na przykładzie MS Access
  • bazy SQL i NoSQL
  • język zapytań SQL
  • Schemat bazy danych
  • Tworzenie relacji jeden do jeden, jeden do wielu, wiele do wielu
 • Odpytywanie baz danych
  • przygotowywanie kwerend w języku SQL
  • Podstawy SELECT
  • Klauzula WHERE
  • Klauzula ORDER BY
  • Klauzula GROUP BY
  • Odpytywanie baz danych z poziomu języka skryptowego po stronie serwera
 • Tworzenie baz danych:
  • Tworzenie własnych tabel, relacji między nimi z poziomu kodu, jak i wpisywania danych w menedżerach.

W ramach kursu przedstawione zostaną podstawy programowania po stronie klienta, jak i serwera z naciskiem na zagadnienia, które stanowić będą kontynuację informatyki dla prawników na poziomie podstawowym. Zajęcia będą prowadzone online za pomocą MS Teams. Dodatkowo, potrzebne materiały będą dostępne na platformie e-learningowej. Zajęcia będą prowadzone w weekendy, od piątku do niedzieli na zjazdach odbywających się co dwa tygodnie.

Shopping Cart
Scroll to Top

Zapraszamy do kontaktu

Podatki i audyt

Oferujemy kompleksową obsługę Klienta we wszelkich sprawach podatkowych, m.in. w zakresie zarządzania ryzykiem podatkowym, opodatkowania spadków i darowizn czy ograniczenia odpowiedzialności członków zarządu spółki.

Klienta w każdym stadium czy to czynności sprawdzających, kontroli, postępowania podatkowe czy reprezentacji przez WSA i NSA.

Oferujemy uczestniczenie we wszelkich czynnościach procesowych, a także sporządzaniue wszelkiego rodzaju wyjaśnień, zastrzeżeń czy też skarg na decyzje izb skarbowych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz reprezentacja przed tymi organami.

Nasi prawnicy i współpracownicy oferują przeprowadzenie kompleksowego audytu danego podmiotu w celu ustalenia i wyeliminowania nieprawidłowości, a także znalezienia optymalnego podatkowo rozwiązania do prowadzenia biznesu.

Oferujemy również tzw. audyt śledczy, który zmierza wprost do wykrycia nieprawidłowości i wskazania wielkości strat dla przedsiębiorstwa oraz miejsca przemieszczenia się majątku i możliwości jego odzyskania. Nasz zespół przeprowadza także kompleksowe analizy prawno-podatkowe struktur transakcji typu share deal oraz asset deal.

Pomagamy też w uzyskaniu interpretacji podatkowych, przygotowujemy dokumentacje cen transferowych, prowadzimy restrukturyzacje podatkowe, sporządzamy opinie i na bieżąco wspieramy podatników w wypełnianiu ich zobowiązań podatkowych.

RODO

Nasi prawnicy oferują kompleksową obsługę w zakresie ochrony danych osobowych. Odpowiednie przygotowywanie merytoryczne pozwala nam na sporządzanie i opiniowanie umów powierzania przetwarzania danych osobowych i wymaganych przez prawo dokumentów wewnętrznych. 

Zajmujemy się wdrażaniem polityk bezpieczeństwa i prywatności, przeprowadzamy szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych, a także pełnimy funkcję inspektorów ochrony danych osobowych w podmiotach prawa prywatnego i publicznego.
Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych na ich każdym etapie.

Pracami Kancelarii w obrębie tej praktyki kieruje adw. Piotr Pawełski.

Skip to content