Pomorski Doradztwo Podatkowe

Informatyka dla prawników. Poziom podstawowy

7500 

Informatyka dla prawników to 40h praktycznych warsztatów online  z wykorzystania narzędzi i nauką podstaw programowania w HTML, CSS i JS. Zajęcia będą miały warsztatów praktycznych online.

Kategoria:

Cel

Informatyka dla prawników to 40h praktycznych warsztatów (1h = 45 minut) z wykorzystania narzędzi przydatnych w codziennej pracy w połączeniu z nauką podstaw programowania w HTML, CSS i JavaScript. Zakładamy, że uczestnik potrafi biegle korzystać z pakietu MS Office oraz baz informacji prawnej, natomiast chciałby pogłębić swoje kompetencje w tym zakresie i rozwinąć wiedzę w zakresie programowania.

Naszym celem jest „zinformatyzowanie” prawnika tj. dostarczenie mu niezbędnej wiedzy w zakresie wykorzystywanych już narzędzi, jak i wprowadzenie w tajniki programowania. Zajęcia będą dodatkowo wzbogacane odwołaniami do  praktyki orzeczniczej, aby lepiej powiązać zagadnienia informatyczne z wiedzą prawniczą uczestników. W ramach kursu przedstawione zostaną podstawy informatyki dla prawników, zorganizowane w trzy bloki:

Blok I. Zagadnienia wstępne (5h)

 • podstawy informatyki, w tym różnice między kodem binarnym a źródłowym, językami kompilowanymi a interpretowanymi; przygotowanie środowiska programistycznego, pracą z edytorem kodu źródłowego; ogólne zasady funkcjonowania sieci Internet, w tym technologii klient-server, hostingu, cachingu, blockchaina, sztucznej inteligencji i bezpieczeństwa (2h).
 • zaawansowane korzystanie z baz informacji prawnych (Legalis, Lex) w celu szybszego wyszukiwania aktów i istotnych orzeczeń sądowych oraz analizy doktryny. Objaśnienie wykorzystywanej technologii klient-serwer (1h).
 • zaawansowanego korzystania z podpisów cyfrowych i technik szyfrowania celem lepszego zabezpieczenia poufności i integralności dokumentów oraz innych sposobów zwiększenia bezpieczeństwa w kancelarii (2h).

Blok II. Zaawansowany Word i Excel w pracy prawnika (5h)

 • zaawansowane szkolenie z korzystania z MS Word dla prawników (3h), w tym:
  • korzystanie ze styli wbudowanych i własnych w celu szybszej edycji dużych dokumentów, w tym łączenia różnych dokumentów, takich jak pisma procesowe pisane w zespołach kancelaryjnych,
  • automatycznych spisów treści, spisów ilustracji, bibliografii i indeksów w celu tworzenia profesjonalnych dokumentów,
  • kreowania profesjonalnej korespondencji seryjnej w celu wysyłania tych samych dokumentów do różnych osób bez potrzeby ich ponownej edycji,
  • wykorzystania nagrywania makr w celu automatyzacji powtarzalnych czynności,
  • zabezpieczania i zapisywania dokumentów w różnych formatach, w tym PDF.
 • szkolenie z korzystania z MS Excel dla prawników (2h) , w tym:
  • zrozumienia wagi i sposobu pełnego wykorzystania potencjału Excela przez prawników,
  • tworzenie budżetów z wykorzystaniem prostych, własnych formuł,
  • analizy dużych tabel z danymi z wykorzystaniem tabel przestawnych,
  • automatycznego łączenia danych z różnych tabel w jednej tabeli
  • podstaw nagrywania i edycji makr w MS Excel.

Blok III. Podstawy programowania stron internetowych (30h)

 • podstaw programowania w HTML 5.0 (10h), w tym:
  • zrozumienia istoty języka znaczników jako fundamentu sieci Web,
  • tworzenia jedno- i dwu-kolumnowych stron internetowych
  • tworzenia tabel
  • osadzania zdjęć i plików video oraz audio
  • korzystania z list
  • generowania hyperlinków do wewnętrznych i zewnętrznych stron
  • tworzenia formularzy jako podstaw interakcji z użytownikiem
  • integracji z CSS poprzez znaczniki id oraz class.
 • podstaw programowania w CSS 3.0 (10h), w tym:
  • zrozumienia idei kaskadowości styli
  • ostylowywania czcionek i ich parametrów
  • podstaw tworzenia layoutów stron z wykorzystaniem Flexbox’a
  • dodawania styli do znaczników HTML
  • tworzenia własnych klas
 • podstaw programowania w JavaScript (10h), w tym:
  • poznania różnic między JavaScript a Javą
  • tworzeniem kodu JavaScript po stronie klienta i serwera
  • podstawowymi konstruktami JS tj. zmiennymi (var, let) i stałymi (const)
  • pracą z listami danych (array)
  • pętlami (loop)
  • instrukcjami warunkowymi (if)
  • funkcjami
  • objektami
  • klasami
  • podstawami ES6 (zmianami w specyfikacji JS wprowadzonymi przez ECMA Script 2016)

Forma prowadzenia zajęć:

W ramach prowadzenia zajęć z MS Worda i Excela równolegle prowadzone będą zajęcia z podstaw programowania w ramach oryginalnej metodologii prof. P. Polańskiego. Godziny przeznaczone na pakiet Office i programowanie należy traktować łącznie, ponieważ zajęcia będą się przenikać a uczestnicy zobaczą jak pewne zagadnienia się łączą w programowaniu i wykorzystywanych aplikacjach. Uczestnicy poznają nie tylko podstawy programowania stron internetowych, ale także podstawy innych języków, takich jak VBA.

W ramach kursu przedstawione zostaną podstawy informatyki dla prawników w formie zajęć prowadzonych online za pomocą MS Teams. Dodatkowo, wykorzystywane będą materiały  dostępne na platformie e-learningowej a także literatura dostępna w księgarniach.

Harmonogram:

Rozpoczęcie II edycji zajęć planowane jest od kwietnia 2022. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zajęcia będą prowadzone w weekendy, od piątku do niedzieli na zjazdach odbywających się co dwa tygodnie w sposób dostosowany do preferencji większości uczestników.

Zakończenie zajęć przewidywane jest na koniec pierwszego semestru.

Shopping Cart
Scroll to Top

Zapraszamy do kontaktu

Podatki i audyt

Oferujemy kompleksową obsługę Klienta we wszelkich sprawach podatkowych, m.in. w zakresie zarządzania ryzykiem podatkowym, opodatkowania spadków i darowizn czy ograniczenia odpowiedzialności członków zarządu spółki.

Klienta w każdym stadium czy to czynności sprawdzających, kontroli, postępowania podatkowe czy reprezentacji przez WSA i NSA.

Oferujemy uczestniczenie we wszelkich czynnościach procesowych, a także sporządzaniue wszelkiego rodzaju wyjaśnień, zastrzeżeń czy też skarg na decyzje izb skarbowych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz reprezentacja przed tymi organami.

Nasi prawnicy i współpracownicy oferują przeprowadzenie kompleksowego audytu danego podmiotu w celu ustalenia i wyeliminowania nieprawidłowości, a także znalezienia optymalnego podatkowo rozwiązania do prowadzenia biznesu.

Oferujemy również tzw. audyt śledczy, który zmierza wprost do wykrycia nieprawidłowości i wskazania wielkości strat dla przedsiębiorstwa oraz miejsca przemieszczenia się majątku i możliwości jego odzyskania. Nasz zespół przeprowadza także kompleksowe analizy prawno-podatkowe struktur transakcji typu share deal oraz asset deal.

Pomagamy też w uzyskaniu interpretacji podatkowych, przygotowujemy dokumentacje cen transferowych, prowadzimy restrukturyzacje podatkowe, sporządzamy opinie i na bieżąco wspieramy podatników w wypełnianiu ich zobowiązań podatkowych.

RODO

Nasi prawnicy oferują kompleksową obsługę w zakresie ochrony danych osobowych. Odpowiednie przygotowywanie merytoryczne pozwala nam na sporządzanie i opiniowanie umów powierzania przetwarzania danych osobowych i wymaganych przez prawo dokumentów wewnętrznych. 

Zajmujemy się wdrażaniem polityk bezpieczeństwa i prywatności, przeprowadzamy szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych, a także pełnimy funkcję inspektorów ochrony danych osobowych w podmiotach prawa prywatnego i publicznego.
Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych na ich każdym etapie.

Pracami Kancelarii w obrębie tej praktyki kieruje adw. Piotr Pawełski.

Skip to content