Kontrola podatkowa w firmie prowadzona jest na podstawie art. 281 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201; dalej: „Ordynacja”). Zgodnie z tym przepisem organy podatkowe pierwszej instancji przeprowadzają kontrolę podatkową zarówno u podatników, płatników, inkasentów oraz następców prawnych. Dodatkowo Szef Krajowej Administracji Skarbowej może przeprowadzić kontrolę, która ma na celu sprawdzenie stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi.

Generalnym celem kontroli podatkowej w firmie jest ustalenie czy kontrolowany podmiot dokonuje prawidłowych rozliczeń podatkowych. Prawidłowość rozliczeń w prowadzonej działalności jest zatem podstawą, zapewniającą bezpieczne funkcjonowanie każdego podatnika. Przedsiębiorcy w większości przypadków korzystają z obsługi księgowej dokonywanej przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne. Minimalizuje to wystąpienie wielu ryzyk, gdyż już na wczesnym etapie mogą być wykryte i usunięte. Jednakże skala prowadzonej działalności oraz różnorodność decyzji biznesowych sprawiają, iż w wielu przypadkach organy podatkowe kwestionują przyjęte metody rozliczeń. Po wszczęciu kontroli podatkowej i dokonaniu stosownych ustaleń, organ sporządza protokół z kontroli podatkowej, w którym zawiera zarzuty co do prawidłowości dokonywanych rozliczeń podatkowych. W takiej sytuacji podatnik powinien złożyć na tym etapie zastrzeżenia i wyjaśnienia do protokołu z kontroli podatkowej. Już bowiem na tym etapie możemy wpływać na ustalenia organu podatkowego i poprzez rzeczową argumentację prawną należycie bronić interesu kontrolowanego podmiotu. Zastrzeżenia do protokołu z kontroli są bowiem istotnym elementem dowodowym w sprawie, w którym przedstawiamy swoje stanowisko. Niejednokrotnie protokół z kontroli podatkowej stwierdzał zawyżenie kosztów podatkowych u kontrolowanego, a prawidłowo przygotowane zastrzeżenia do protokołu z kontroli pozwalają na zamknięcie sprawy na tym etapie i uznanie przez organy podatkowe stanowiska podmiotu kontrolowanego za prawidłowe. Odpowiednio przygotowane zastrzeżenia do protokołu z kontroli mogą skutkować brakiem wszczęcia postępowania podatkowego, którego celem jest zawsze wymiar podatku.

Należy także pamiętać o tym, aby w sporach z organami podatkowymi zapewnić sobie możliwie największe szanse na ochronę własnych interesów. Wiele z tych sporów jest rozstrzygane przez sądy administracyjne, które dokonując zgodności z prawem decyzji wydawanych przez organy podatkowe, oceniają także jakość argumentacji prawnej podnoszonej w interesie podatników.

Z tego względu niezwykle istotne jest aby rzeczowa, spójna i należycie uzasadniona argumentacja prawna w obronie interesów podatnika była prezentowana już na etapie zastrzeżeń i wyjaśnień do protokołu z kontroli. Jeżeli ta pierwotna argumentacja będzie konsekwentnie podtrzymywana przez podatnika także na etapie postępowania podatkowego w pierwszej instancji, w odwołaniu od decyzji skierowanym do Izby Administracji Skarbowej, a następnie w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, wówczas zwiększa to szanse na uzyskanie korzystnego wyroku sądowego.

CIT dla spółek komandytowych - jest projekt

W dniu dzisiejszym opublikowany został tekst projektu ustawy o zmianie ustawy o PIT, CIT i ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Tarcza dla branży turystycznej

Aktualnie w Sejmie RP prowadzone są prace nad nowelizacją przepisów ustawy o COVID. Według nowych uregulowań pomoc ma otrzymać szeroko rozumiana branża turystyczna. Trzeba będzie się jednak wykazać 80% spadkiem obrotów względem roku poprzedniego. Warto zaznaczyć, że jest to na typ etapie jeszcze projekt i...

Rozliczenie członka zarządu na zasadach liniowych

Członek zarządu pełniący swoją funkcję na podstawie powołania może równocześnie doradzać spółce w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i opodatkować tę część przychodów podatkiem liniowym. Najnowsza interpretacja podatkowa z dnia 1 czerwca 2020 r. nr 0112-KDWL.4011.5.2020.1.DK potwierdza taką możliwość.

12. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości - PW PŁOCK

Serdecznie zapraszamy na 12. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, w ramach którego Politechnika Warszawska Filia w Płocku zorganizuje Konferencję, która odbędzie się 22 listopada 2019 r. Konferencja dotyczyć będzie m.in. współpracy z Chińską Republiką Ludową oraz aspektami teoretyczno-praktycznymi funkcjonowania na rynku mikro i małych przedsiębiorców.

Konferencja InvestPro Poland Warsaw 2019

Informujemy, iż adwokat Michał Pomorski weźmie udział jako panelista w międzynarodowej konferencji organizowanej przez Bosco Conference oraz InwestPro Poland w Warszawie w dniach 12-13 września 2019 r. w hotelu Intercontinental. Konferencja dotyczyć będzie aspektów inwestycyjnych w Polsce. Wystąpienie będzie nosić tytuł "Tax engineering in business". 

Nabór kandydatów na studia - Politechnika Warszawska Filia w…

W związku z zawartą umową o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku a spółką „POMORSKI” Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. poniżej informujemy o procesie rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne prowadzonym przez uczelnię.  

Szkolenia

Grupa POMORSKI oferuje usługi szkoleniowe dla firm, spółek prawa handlowego oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Sprawdź szczegóły

Kontakt

Siedziba firmy
ul. Chałubińskiego 8, p. 38
00-613 Warszawa
tel. +48 (22) 10 22 111
sekretariat@pomorski.pl
Filia
Plac Obrońców Warszawy 2
09-402 Płock
tel. +48 (24) 364 88 88
sekretariat@pomorski.pl

Zaufali nam

  • Alufest
  • Ponzio
  • Alior Bank
  • Orlen Oil

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 - 2018 Wiesław Pomorski | Informacje RODO

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
Webpiksel.pl