Zgodnie z ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego deweloper ma obowiązek zapewnić środek ochrony nabywcy. Może nim być zamknięty lub otwarty rachunek powierniczy. Ustawa Prawo bankowe jasno wskazuje, iż na tym rachunku mogą być gromadzone wyłącznie środki pieniężne powierzone posiadaczowi rachunku - na podstawie odrębnej umowy - przez osobę trzecią.

Na skutek skargi podatnika Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie III Sa/Wa 776/16 orzekł, iż stwierdzenie nieściągalności wierzytelności nie musi następować za każdym razem by mogła ona zostać zaliczona do kosztów.

Osobą samozatrudnioną jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, świadcząca usługi w oparciu o umowę cywilnoprawną. Do takich osób zastosowanie będzie miał art. 304 § 1 Kodeksu pracy. Zgodnie z powołanym przepisem pracodawca w stosunku do osób wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy oraz osób prowadzących w zakładzie pracy na własny rachunek działalność gospodarczą ma obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

W dniu 28 marca 2017 r. Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało projekt ustawy o ochronie danych osobowych. Nowa ustawa stanowi część procesu wdrażania do krajowego porządku prawnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w skrócie GDPR/RODO.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w dwóch sprawach toczących się w 2013 i 2014 roku wydał orzeczenia korzystne dla kredytobiorców zaciągających kredyty walutowe.

In the light of the provisions of the Family and Guardianship Code, is it acceptable to adopt a minor while limiting administration of the assets of a minor by the adoptive parents by establishing trustee to the board of the assets?

It is unacceptable decision of adoption while limiting administration of the assets of a minor by a guardian appointed to the board of the assets.

Workshops

POMORSKI Group offers workshops to businesses, commercial companies and local governments in the field of tax law.y

Check details

Contact

Headquartered
ul. Chałubińskiego 8, p. 38
00-613 Warszawa
tel. +48 (22) 10 22 111
sekretariat@pomorski.pl
Branch
Plac Obrońców Warszawy 2
09-402 Płock
tel. +48 (24) 364 88 88
sekretariat@pomorski.pl

Our customers

  • Alufest
  • Ponzio
  • Alior Bank
  • Orlen Oil

All rights reserved © 2014 - 2018 Wiesław Pomorski | GDPR Informations

Our website uses cookies (so-called cookies) for statistical, advertising and functional purposes.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand