Motto: nie wystarczy mieć rację, aby przeżyć

Podstawowego założenia nie zmieni ani prawo, ani też poziom postępowań w sprawach wypadków drogowych.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przedstawił projekt ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Głównym celem wprowadzanej nowelizacji jest modyfikacja procedury przydzielania pomocy finansowej osobom, które zaciągnęły kredyt mieszkaniowy poprzez złagodzenie dotychczasowych – bardzo restrykcyjnych, warunków otrzymania wsparcia pieniężnego ze strony państwa.

Wezwanie do zapłaty skierowane do dłużnika powinno być sporządzone na piśmie oraz spełniać wszelkie wymagania prawne. Dobrze sporządzone wezwanie do zapłaty stanowi dowód w sprawie sądowej o dochodzoną przed sądem należność. 

Podatnik zwrócił się do dyrektora Krajowej Informacji Podatkowej z zapytaniem czy przy przedawnionych roszczeniach powstaje obowiązek podatkowy.

Wyrokiem z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie I FSK 201/17 Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że niedopuszczalne jest przeprowadzenie kontroli krzyżowej przy rozpatrywaniu wniosku o zwrot VAT.

Zdaniem dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej przeznaczenie pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu konsumpcyjnego czy też prywatnej pożyczki, nie uprawnia do skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej pdof). Taki wniosek wynika z interpretacji indywidualnej z dnia 28 czerwca 2017 r . w sprawie 0111-KDIB2-2.4011.111.2017.1.AR.

Podwójne opodatkowanie to nałożenie podobnych podatków w dwu lub więcej państwach na tego samego podatnika, z tego samego tytułu i za taki sam okres. W sytuacji, gdy polski przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą za granicą, to jest zobowiązany do zapłacenia podatku zarówno wobec kraju, gdzie firma jest prowadzona oraz w Polsce ze względu na to, że ma tu miejsce zamieszkania.

1 czerwca 2017 r. wchodzą w życie gruntowne zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego. Eksperci prognozują szybsze załatwianie spraw w urzędach, zwiększenie tempa prowadzenia postępowań administracyjnych oraz ogólny wzrost jakości i zwiększenie sprawności obsługi interesantów.

Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej prawa pasażerów linii lotniczych w Unii Europejskiej reguluje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 261/2004/WE z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów.

Przebieg kontroli podatkowej kontrolujący organ dokumentuje w protokole. Dodatkowo stan faktyczny może być utrwalony za pomocą aparatury rejestrującej obraz i dźwięk lub na informatycznych nośnikach danych. W samym protokole z kontroli mogą być zawarte ustalenia dotyczące badania ksiąg.

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w uzasadnieniu wyroku z dnia 22 marca 2017 roku, sygn. akt II FSK 453/15, przychylił się do stanowiska Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu zawartego w wyroku z dnia 10 października 2014 roku, sygn. akt I SA/Po 259/14, oddalając skargę kasacyjną.

Omawiana ustawa określa zasady i tryb przeciwdziałania praktykom stosowanym przez nabywców produktów rolnych lub spożywczych lub dostawców tych produktów, którzy chcą nieuczciwie wykorzystać przewagę kontraktową. Postanowienia tejże ustawy mogą być stosowane, gdy skutki wykorzystania przewagi kontraktowej wystąpią lub będą mogły wystąpić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa ta weszła w życie z dniem 12 maja 2017 roku.

Workshops

POMORSKI Group offers workshops to businesses, commercial companies and local governments in the field of tax law.y

Check details

Contact

Headquartered
ul. Chałubińskiego 8, p. 38
00-613 Warszawa
tel. +48 (22) 10 22 111
sekretariat@pomorski.pl
Branch
Plac Obrońców Warszawy 2
09-402 Płock
tel. +48 (24) 364 88 88
sekretariat@pomorski.pl

Our customers

  • Alufest
  • Ponzio
  • Alior Bank
  • Orlen Oil

All rights reserved © 2014 - 2018 Wiesław Pomorski | GDPR Informations

Our website uses cookies (so-called cookies) for statistical, advertising and functional purposes.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand